HUOLELLINEN ASENNUSTYÖ TÄRKEÄÄ

 

Sähköurakointi vaatii suurta huolellisuutta ja periaatteessa oikeinkin tehty asennus voi koitua turmioksi pelkästään siksi, että kiinnitys on tehty heikosti.

 

Kuvassa viisi vuotta sitten valmistuneen talon sähkökeskuksessa ollut virtakisko, jonka kiinnitys oli tehty huonosti. Tästä aiheutui oikosulkutilanne  ja onneksi vaurio kiinteistölle melko pieni, mutta asunnossa tapahtui oikosulun yhteydessä laiterikko.

Ajankohtaiset uutiset...