Varmista turvallinen sähköauton lataus kotona

 

Sähköautojen yleistyessä on esiin tullut selkeä turvallisuusriski, joka liittyy vanhan rakennuksen pistorasioihin ja johtoihin.

 

Pientalojen ja tallien, sekä autokatosten pistorasiat on suunniteltu lyhytaikaiseen käyttöön ja välttämättä samainen pistorasia ei sovellu pitempiaikaiseen käyttöön mahdollisen tulipaloriskin vuoksi.

 

Vanhoissa rakennuksissa sähköjohdot kulkevat hyvin usein seinien sisällä eristeiden, villojen, hirsien tai sahanpurun läpi ilman riittävää eristystä. Johdot voivat kulkea myös hyvinkin pitkiä matkoja ryhmäkeskukseen näkymättömissä, jolloin niiden kuntoa tai asennuksen turvallisuutta ei voida millään tarkastaa.

 

Ja näin vaaranpaikka voi syntyä, kun sähköautoja ladataan tällaisten sähköjohtojen syöttämällä virralla pitkiä aikoja, mikä voi aiheuttaa johdon, kytkinten, rasioiden tai ympärillä olevien eristeiden tulipalon. On siis ehdottoman tärkeää varmistaa sähköauton lataus kotona turvalliseksi ja hankkia tarkoitukseen valmistettu latausasema, joiden hinnat liikkuvat tuhannesta kahteentuhanteen euroon sähköasennus mukaan luettuna.

 

Pyydä katselmus ja varmistetaan sähköauton latauksen turvallisuus!

 

Sähköpalvelu Timo Kalin

 

Tutustu Defa - Sähköautojen lataus >>

Ajankohtaiset uutiset...